-192.
        bufals.mybb.ru            
-192       - 01           2011, 01
Esli ruskiy shrift ne otobrazhaetsya - menyite kodirovku na kirilizcu Windows-1251
                                   
2                                    
20/07             1 3 - 1 \ 61 - 54 \ forumprosport.ru -
21:30 - 2:2 2 2         2 2 - 2 \ 63 - 60 \ - - R.B.A.
14:00 - 3:0 3 0         3 1 - 0 \ 58 - 49 \ -
19:00 - 0:1 0 1         4 ## - ### \ ### - ## \ 0 - 0
21:30 - 0:2 0 2         5 ## - ### \ ### - ## \ 0 - 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
-192.           1 forumprosport.ru   3 : 1        
  forumprosport.ru        
forumprosport.ru 61 3 1 cska5 2 2 1 1 7 1 4   3 1 2 Spy69  
cska5 19 1   cska5 3 0 1 1 1   -5 1 6 2 1 Spy69  
-76 23 2   cska5 0 1 2 0 1   -1   2 1 0 Spy69  
Sergsv 19   1 cska5 0 2 0 2 10   0   10 0 2 Spy69  
        -76 2 2 0 0 5   -2 0,5 7 1 1 volumi  
        -76 3 0 1 0 6 1 5   1 1 1 volumi  
        -76 0 1 2 1 2   0   2 1 0 volumi  
54 1 1 -76 0 2 0 2 10 0,5 3   7 0 1 volumi  
Spy69 21 1   Sergsv 2 2 2 1 3 0,5 2   1 1 0 Kolov  
volumi 17   1 Sergsv 3 0 2 0 7   1   6 1 0 Kolov  
Kolov 16     Sergsv 0 1 2 1 2   0   2 1 0 Kolov  
        Sergsv 0 2 0 3 7   0   7 1 2 Kolov  
                  61 5 7 3 54        
                    :            
                               
-192.           2 -   2 : 2   R.B.A.  
  -     R.B.A.
- 63 2 0 goool!!! () 2 2 1 1 7   0   7 1 1 01 ()
goool!!! () 18     goool!!! () 3 0 1 1 1   0   1 1 1 01 ()
FEDODD 23 1   goool!!! () 0 1 1 1 3   1   2 2 1 01 ()
smotrelkin 22 1   goool!!! () 0 2 1 2 7   -3 0,5 10 0 2 01 ()
        FEDODD 2 2 1 1 7   0   7 1 1 -73
        FEDODD 3 0 1 0 6 1 5   1 1 1 -73
        FEDODD 0 1 1 1 3   1   2 2 1 -73
R.B.A. 60 2 1 FEDODD 0 2 0 1 7   -3 0,5 10 0 2 -73
01 () 20 1   smotrelkin 2 2 2 1 3   -4 1 7 1 1 AlexCHik
-73 20   1 smotrelkin 3 0 1 0 6 1 5   1 1 1 AlexCHik
AlexCHik 20 1   smotrelkin 0 1 1 1 3   1   2 2 1 AlexCHik
        smotrelkin 0 2 0 2 10   0   10 0 2 AlexCHik
                  63 5 3 3 60      
                    :        
                           
-192.           3   1 : 0    
     
58 1 0 Werewolf () 2 2 1 0 1   0   1 1 0 ()
Werewolf () 19 1   Werewolf () 3 0 1 0 6 1 5   1 1 1 ()
Macho 25     Werewolf () 0 1 1 0 2   1   1 2 0 ()
Lyolik 14     Werewolf () 0 2 0 2 10 0,5 3   7 1 2 ()
        Macho 2 2 1 1 7   0   7 1 1 Batya35
        Macho 3 0 1 0 6   0   6 2 1 Batya35
        Macho 0 1 1 0 2   0   2 1 0 Batya35
49 0 0 Macho 0 2 0 2 10   0   10 0 2 Batya35
() 10     Lyolik 2 2 1 0 1   0   1 1 0 Vjazmitsc
Batya35 25     Lyolik 3 0 1 1 1   0   1 1 1 Vjazmitsc
Vjazmitsc 14     Lyolik 0 1 1 0 2   0   2 1 0 Vjazmitsc
        Lyolik 0 2 0 2 10   0   10 0 2 Vjazmitsc
                  58 3 9 0 49