ПРОГНОЗЫ на
SPORTDOZOR.RU Игрок 24
Чемпионат Германии. 24 тур 1 FED   6
 2009-2010 2 Akula   7
3 vik2007   9
4 Seregamamenov23   12
5 Grizlik   12
6 denice   5
7 Europa   13
8 Khan   10
                9 SuperVlad   8
  счет           10 run   5
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д 2:1  2 1 1         11 NewMan   11
17:30 Бохум - Нюрнберг 0:0 0 0 2         12 nikan62   9
17:30 Боруссия М - Фрайбург 1:1  1 1 3         13 Trener   8
17:30 Штутгарт - Айнтрахт 2:1  2 1 4         14 RoodVan   4
17:30 Майнц - Вердер 1:2  1 2 5         15 Bishop   5
17:30 Герта - Хоффенхайм 0:2  0 2 6              
20:30 Байер - Кёльн 0:0  0 0 7              
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург 0:1 0 1 8              
19:30 Бавария - Гамбург 1:0  1 0 9              
       10              
               
FED       счет   6
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:2 - 2 2   2 1 1 0
17:30 Бохум - Нюрнберг - 2:1 - 2 1   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 2:1 - 2 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:0 - 2 0   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1:2 - 1 2   1 2 5 3
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:1 - 1 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 3:0 - 3 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 0:2 - 0 2   0 1 8 1
19:30 Бавария - Гамбург - 3:1 -   3 1   1 0 9 1
        0 0 10  
Akula       счет   7
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 1:1 - 1 1   2 1 1 0
17:30 Бохум - Нюрнберг - 2:1 - 2 1   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 2:1 - 2 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 3:2 - 3 2   2 1 4 2
17:30 Майнц - Вердер - 1:3 - 1 3   1 2 5 1
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:0 - 1 0   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 3:1 - 3 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 - 1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 2:1 -   2 1   1 0 9 2
        0 0 10  
vik2007       счет   9
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 1:0 -  1 0   2 1 1 2
17:30 Бохум - Нюрнберг - 0:0 -  0 0   0 0 2 3
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 2:1 -  2 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 1:1 -  1 1   2 1 4 0
17:30 Майнц - Вердер - 1:1 -  1 1   1 2 5 0
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:0 -  1 0   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 3:1 -  3 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 0:1 -  0 1   0 1 8 3
19:30 Бавария - Гамбург - 3:1 -   3 1   1 0 9 1
        0 0 10  
Seregamamenov23       счет   12
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:1 -  2 1   2 1 1 3
17:30 Бохум - Нюрнберг - 1:1 -  1 1   0 0 2 2
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 1:2 -  1 2   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:0 -  2 0   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1:3 -  1 3   1 2 5 1
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:2 -  1 2   0 2 6 1
20:30 Байер - Кёльн - 2:0 -  2 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 -  1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 2:1 -   2 1   1 0 9 2
          0 0 10  
Grizlik       счет   12
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:1 -  2 1   2 1 1 3
17:30 Бохум - Нюрнберг - 0:1 -  0 1   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 2:1 -  2 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:1 -  2 1   2 1 4 3
17:30 Майнц - Вердер - 1:2 -  1 2   1 2 5 3
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:0 -  1 0   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 2:1 -  2 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 0:1 -  0 1   0 1 8 3
19:30 Бавария - Гамбург - 1:1 -   1 1   1 0 9 0
          0 0 10  
denice       счет   5
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 1:0 -  1 0   2 1 1 2
17:30 Бохум - Нюрнберг - 2:0 -  2 0   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 1:0 -  1 0   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:0 -  2 0   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1:1 -  1 1   1 2 5 0
17:30 Герта - Хоффенхайм - 3:2 -  3 2   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 3:1 -  3 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:1 -  1 1   0 1 8 0
19:30 Бавария - Гамбург - 2:1 -   2 1   1 0 9 2
         0 0 10  
Europa       счет   13
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:1 -  2 1   2 1 1 3
17:30 Бохум - Нюрнберг - 1:0 -  1 0   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 3:2 -  3 2   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:1 -  2 1   2 1 4 3
17:30 Майнц - Вердер - 1:2 -  1 2   1 2 5 3
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:1 -  1 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 1:0 -  1 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 -  1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 2:1 -   2 1   1 0 9 2
         0 0 10  
Khan       счет   10
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:1 -  2 1   2 1 1 3
17:30 Бохум - Нюрнберг - 2:1 -  2 1   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 3:1 -  3 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 3:1 -  3 1   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1:2 -  1 2   1 2 5 3
17:30 Герта - Хоффенхайм - 2:1 -  2 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 3:1 -  3 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 -  1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 3:1 -  3 1   1 0 9 1
          0 0 10  
SuperVlad       счет   8
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 3:1 - 3 1   2 1 1 1
17:30 Бохум - Нюрнберг - 1:2 - 1 2   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 3:1 - 3 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:0 - 2 0   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1:2 - 1 2   1 2 5 3
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:2 - 1 2   0 2 6 1
20:30 Байер - Кёльн - 3:0 - 3 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:3 - 1 3   0 1 8 1
19:30 Бавария - Гамбург - 3:1 -   3 1   1 0 9 1
         0 0 10  
run       счет   5
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 1-1 1 1   2 1 1 0
17:30 Бохум - Нюрнберг - 2-1 2 1   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 3-2  3 2   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 3-1 3 1   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1-3 1 3   1 2 5 1
17:30 Герта - Хоффенхайм - 2-1 2 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 2-1 2 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 2-3  2 3   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 3-1   3 1   1 0 9 1
         0 0 10  
NewMan       счет   11
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:1 -  2 1   2 1 1 3
17:30 Бохум - Нюрнберг - 2:1 -  2 1   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 1:0 -  1 0   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 1:0 -  1 0   2 1 4 2
17:30 Майнц - Вердер - 0:1 -  0 1   1 2 5 2
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:1 -  1 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 2:0 -  2 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 0:1 -  0 1   0 1 8 3
19:30 Бавария - Гамбург - 2:0 -   2 0   1 0 9 1
         0 0 10  
 
nikan62       счет   9
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 1:0 - 1 0   2 1 1 2
17:30 Бохум - Нюрнберг - 1:0 - 1 0   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 1:0 - 1 0   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 1:0 - 1 0   2 1 4 2
17:30 Майнц - Вердер - 0:1 - 0 1   1 2 5 2
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:0 - 1 0   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 1:0 - 1 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 - 1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 3:1 -  3 1   1 0 9 1
         0 0 10  
Trener       счет   8
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д - 2:1 - 2 1   2 1 1 3
17:30 Бохум - Нюрнберг - 1:2 - 1 2   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 2:1 - 2 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:1 - 2 1   2 1 4 3
17:30 Майнц - Вердер - 1:1 - 1 1   1 2 5 0
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:1 - 1 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 2:1 - 2 1   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 - 1 3   0 1 8 1
19:30 Бавария - Гамбург - 3:1 -   3 1   1 0 9 1
        0 0 10  
RoodVan       счет   4
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д -        2 1 1 0
17:30 Бохум - Нюрнберг -2:0 - 2 0   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 2:1 - 2 1   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:0 - 2 0   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 0:2 - 0 2   1 2 5 1
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:0 - 1 0   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 3:0 - 3 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 - 1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 2:2 -   2 2   1 0 9 0
        0 0 10  
Bishop       счет   5
22:30 Шальке-04 - Боруссия Д -        2 1 1 0
17:30 Бохум - Нюрнберг - 1:0 -  1 0   0 0 2 0
17:30 Боруссия М - Фрайбург - 1:0 -  1 0   1 1 3 0
17:30 Штутгарт - Айнтрахт - 2:0 -  2 0   2 1 4 1
17:30 Майнц - Вердер - 1:3 -  1 3   1 2 5 1
17:30 Герта - Хоффенхайм - 1:1 -  1 1   0 2 6 0
20:30 Байер - Кёльн - 2:0 -  2 0   0 0 7 0
17:30 Ганновер-96 - Вольфсбург - 1:2 -  1 2   0 1 8 2
19:30 Бавария - Гамбург - 2:0 -   2 0   1 0 9 1
        0 0 10  
      счет   8
        2 1 1 0
        0 0 2 3
        1 1 3 2
        2 1 4 0
        1 2 5 0
        0 2 6 0
        0 0 7 3
        0 1 8 0
        1 0 9 0
        0 0 10  
      счет   8
        2 1 1 0
        0 0 2 3
        1 1 3 2
        2 1 4 0
        1 2 5 0
  1 1   0 2 6 0
        0 0 7 3
        0 1 8 0
        1 0 9 0
        0 0 10  
      счет   8
        2 1 1 0
        0 0 2 3
        1 1 3 2
        2 1 4 0
        1 2 5 0
        0 2 6 0
        0 0 7 3
        0 1 8 0
        1 0 9 0
        0 0 10  
      счет   8
        2 1 1 0
        0 0 2 3
        1 1 3 2
        2 1 4 0
        1 2 5 0
        0 2 6 0
        0 0 7 3
        0 1 8 0
        1 0 9 0
        0 0 10  
      счет   8
        2 1 1 0
        0 0 2 3
        1 1 3 2
        2 1 4 0
        1 2 5 0
        0 2 6 0
        0 0 7 3
        0 1 8 0
        1 0 9 0
        0 0 10  
ПРОГНОЗЫ на
SPORTDOZOR.RU
Чемпионат  Германии  2009-2010
24 ТУР  
  Лучший в туре Организатор - Борис01
  Худший в туре
  кол-во участников в туре
0 Ср. Кол-во угаданных балл в туре ©2010, Napalmstudio Records, Борис01
1 номер тура
7,05 8,1 4 7,8 6,2 4,5 7,6 6,6 10 6,4 7,2 5,2 4,3 3,7 6,5 4,4 7,8 8,2 7,5 7,3 8,1 12 5,1 8,3
21 19 14 18 20 15 17 16 16 14 17 17 15 15 18 16 13 17 16 18 17 18 16 15
ИТ Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 180 nikan62   7 10 6 13 8 4 7 9 11 6 8 4 5 2 6 6 9 6 12 5 11 12 4 9
2 178 Europa 0 0 6 11 9 6 5 6 8 6 10 6 7 8 9 6 10 6 10 4 12 15 5 13
3 176 NewMan   7 8 7 8 8 6 8 6 13 8 7 5 5 5 7 6 6 6 11 6 7 12 3 11
4 166 Seregamamenov23 0 0 0 6 8 3 5 12 12 6 10 11 4 3 8 5 7 8 10 7 8 16 5 12
5 166 vik2007   9 8 1 5 5 2 8 4 8 3 2 11 2 6 3 11 12 7 14 6 12 8 10 9
6 159 Khan   7 8 4 11 8 6 7 5 11 4 9 2 4 4 8 3 7 6 7 8 6 12 2 10
7 158 Akula   8 7 7 8 1 9 2 5 4 10 8 6 7 7 6 10 6 8 7 8 5 6 6 7
8 153 FED   8 4 4 6 4 0 7 6 15 10 8 6 8 1 5 3 8 8 0 4 12 15 5 6
9 152 SuperVlad   6 7 2 5 5 2 9 6 10 5 5 4 4 2 6 3 11 11 6 8 12 8 7 8
10 150 Bishop   5 12 2 9 4 5 10 6 8 0 3 7 5 4 8 5 8 11 9 10 0 11 3 5
11 113 Grizlik   5 8 4 9 3 0 8 6 14 0 0 5 0 0 3 0 0 0 4 9 5 11 7 12
12 99 Trener   12 6 0 0 7 0 12 9 12 8 6 1 3 0 3 0 0 0 3 5 4 0 0 8
13 95 CSKA   10 6 0 8 6 0 7 0 0 4 7 1 3 3 5 2 0 8 0 7 0 11 7 0
14 81 Socceroos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 2 5 9 6 10 14 13 8 0
15 73 SpartakБарнаул   5 7 0 7 5 2 0 6 0 0 3 5 3 0 7 0 0 0 3 9 0 11 0 0
16 65 run 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 8 9 8 13 7 5
17 52 denice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 10 6 13 2 5
18 42 Leso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 7 15 0 0
19 22 BULAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 8 0 0
20 5 RoodVan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
                                                     
21 96 Ass85   9 12 3 7 7 7 0 8 11 0 9 4 2 2 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0
22 77 mr. Lordi   9 8 0 6 8 0 0 3 6 5 8 0 0 2 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0
23 58 Kamrad 6 0 0 0 6 7 0 0 10 9 8 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 55 ANTIGER   2 11 5 4 7 5 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 52 Vitala   7 11 3 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 34 gasana 0 0 0 0 4 3 7 0 0 5 0 1 2 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 21 Rubik  12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20 Mikki Mays(Pub.House) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 16 Legioner   9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10 Atrium   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8 Teerax 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 7 bosayk 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 6 dracont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
34 4 FC-Loko 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hosted by uCoz